Uncategorized

Att börja utvecka hemsidor är inte något som görs på en dag. Se våra kundcase för att bli inspirerad och se möjligheterna för Er egna hemsida!

Webbdesign
Webbutveckling
LoRa
Produktutveckling

Fimpräknaren

Fimpar är både det minsta skräpet och det största problemet. Varje fimp som slängs fel kostar staden 4kr att hantera och det är utan den stora påverkan det har på naturen och stadsmiljön. Fimpräknaren är utvecklad för att göra fimpandet mätbart och uppmuntra att fimpa rätt.

Webbdesign
Webbutveckling

TCB People & Organisation AB

Landningssida för att presentera deras produkt och en naturlig ingång för nya kunder.

Webbdesign
Webbutveckling
E-handel

MässING

Hemsida riktad för att marknadsföra MässING, Ingenjörssektionens arbetsmarknadsmässa. Specialiserad E-handel lösning för att hantera anmälningar från företag till mässan.

Webbdesign
Webbutveckling
E-handel

Ingenjörssektionen inom TLTH

Uppdatering av befintlig hemsida för ökad funktionalitet och förenklat underhåll. Funktion för att kunna lagra dokument samt presentera sektionens olika utskott.