Fimpräknaren

Fimpar är både det minsta skräpet och det största problemet. Varje fimp som slängs fel kostar staden 4kr att hantera och det är utan den stora påverkan det har på naturen och stadsmiljön. Fimpräknaren är utvecklad för att göra fimpandet mätbart och uppmuntra att fimpa rätt.

Projektet

Fimpräknaren är en smart askkopp som har utvecklats tillsammans med Helsingborg stad, Stadsbyggnadsförvaltningen och I Love HBG. Projektet skapar en lösning för att skapa en produkt som kan samla in statistik om stadens fimpande samt förenkla hanteringen av skräpet. Fimpräknaren är helt solcellsdriven och är uppkopplad till internet för att visa information live och varna när behållaren börjar bli full.

Räknaren använder sig av LoRa för långdistans-kommunikation till en basstation som översätter LoRa till WiFi som sedan går vidare till en databas på internet. Fimparna detekteras med laser och för energisparande så finns även en rörelsedetektor (PIR) i kontrollboxen monterad högre upp på lyktstolpen för att detektera rörelse i närheten av räknaren och då starta lasersensorerna.

Den första Fimpräknaren kan hittas utmed Södergatan bakom Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg

Placering av den första Fimpräknaren.

Funktionalitet

Webbdesign
Webbutveckling
LoRa
Produktutveckling

Teknik

Wordpress
Arduino
IoT

Kolla på våra andra kundcase!

Klicka på någon av nedan bilder för att läsa mer.

Chakraakademin

Cartos AB

Fimpräknaren

TCB People & Organisation AB

MässING

Ingenjörssektionen inom TLTH