Ingenjörssektionen inom TLTH

Uppdatering av befintlig hemsida för ökad funktionalitet och förenklat underhåll. Funktion för att kunna lagra dokument samt presentera sektionens olika utskott.

Projektet

Deras tidigare webbplats hade blivit utdaterad och saknade den funktionalitet som sektionens utvecklare eftersökte när de underhöll hemsidan. Genom att använda sig av WordPress så kan de ideella utvecklarna implementera sina önskade funktioner genom integrationer eller kod-lösningar.

Stor vikt i projektet gick till att utveckla nyhetsflöde och göra hemsidan till en bra lagringsplats för föreningens dokument och information till medlemmarna. I kombination med projektet så utvecklades även en enklade E-handel för att kunna sälja sektionens produkter även på nätet för att avlasta tid från funktionärerna.

Funktionalitet

Webbdesign
Webbutveckling
E-handel

Teknik

Wordpress
WooCommerce

Kolla på våra andra kundcase!

Klicka på någon av nedan bilder för att läsa mer.

Chakraakademin

Cartos AB

Fimpräknaren

TCB People & Organisation AB

MässING

Ingenjörssektionen inom TLTH