Tillsammans har vi sparat

100 000 kr

Genom att fimpa rätt!

250

Fimpade idag

10 000

Fimpade totalt

Hur många fimpar hamnar på våra gator och torg?

Visste du att det vanligaste skräpet i våra städer är fimpen? Runt 1 miljard fimpar – 108 ton plast – slängs på svenska gator varje år. Den senaste skräpmätningen som gjordes i Helsingborg visade att nära 70 procent av allt skräp på land består av fimpar. För att få fimparna och skräpet att hamna på rätt ställe fick vi en ny lag i Sverige 1 januari i år som ger böter på 800 kr om du slänger småskräp som fimpar, godispapper och tuggummin på marken.

Cigarett slängd på strand
Uppsamlade cigaretter i burk

Hur mycket kostar det skattebetalarna att plocka upp en fimp?

Visste du att det vanligaste skräpet i våra städer är fimpen? Runt 1 miljard fimpar – 108 ton plast – slängs på svenska gator varje år. Den senaste skräpmätningen som gjordes i Helsingborg visade att nära 70 procent av allt skräp på land består av fimpar. För att få fimparna och skräpet att hamna på rätt ställe fick vi en ny lag i Sverige 1 januari i år som ger böter på 800 kr om du slänger småskräp som fimpar, godispapper och tuggummin på marken.

Skräp i Helsingborg

Fimpen är överlägset det vanligaste skräpet. Från en nationell skräpmätning av Håll Sverige Rent, HSR, så mättes skräpet i 75 slumpvis valda kommuner i Sverige. Helsingborg var en av kommunerna och det visade sig finnas i snitt 3.19 fimpar per 10 kvadratmeter!